OK1FHI - OK7T

amateur radio station

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home TR4W Cimrmanův Utajený Contest - CUC
Email Tisk

TR4W a Cimrmanův Utajený Contest

Tento krátký help je psán pro verzi 4.229[CZE] - je funkční též v nové verzi 4.244[CZE]. V PDF verzi tento návod můžete stáhnout v sekci Download.

Podmínky závodu a web CUCu je  na adrese: http://www.cuctest.cz/. Ze stránek http://www.tr4w.com/download/ stáhneme instalační soubor tr4w_setup_4_244_cze.zip a v PC rozbalíme. Spustíme exe soubor a necháme nainstalovat. Program spustíme poklepáním ikony zástupce na ploše. Objeví se následující okno:

Pro rychlý vstup do závodu zapíšem svoji značku do  MY CALL a v roletce CONTEST vyberem CQ-WPX-CW. Potvrdíme OK a ukáže se okno hlavního programu:

Na začátek doporučuji nastavit velikost hlavního okna programu, počet řádků viditelných spojení a vodicích linek příkazem: Nastavení/Appearance. Na řádku ROW COUNT zadáme klikáním počet řádků spojení co budou vidět, změnou příkazu SHOW GRIDLINES na TRUE zviditelníme slabou mřížku a příkazem WINDOWS SIZE lze měnit velikost okna programu; záleží na velikosti monitoru a vašeho vkusu. Já osobně mám hodnotu 9 na mém 19´ monitoru. Tato velikost se projeví po opětovném spuštění programu. Ostaní okna se dají klasicky měnit myší.

Dál zkonfigurujeme PC porty na vysílání CW a případné připojení TCVR přes CAT kabel: Nastavení/Nastavení RIG, CAT a portů CW/RIG1: Zadejte prosím hodnoty podle vaší situace !!

Nyní následuje konfigurace pamětí CW pod klávesami funkcí F1F12. Příkazem ALT+P se objeví následující:

Program TR4W pracuje ve dvou hlavních režimech:
CQ – jedeme na výzvu
S&P – search and pounce – vyhledáváme neboli “zobáme“
Přepínání mezi jednotlivými režimy se provádí klávesami TAB (v režimu S&P okénko pro přijatý kód je zelený) a zpět do CQ režimu pomocí ESC.

Začínáme naprogramováním O – others non function key message:

Command:
CALL OK NOW CW MESSAGE -  pro nastavení zprávy, která bude vyslána po navázání spojení, při kterém došlo k opravě značky . Znak @ vyšle přesně to, co je v okně pro značku. Znak ^ je pro poloviční mezeru mezi znaky.
Pozn. nutno nejdříve povolit v Konfiguračních příkazech přes CTRL+J – CALLSIGN UPDATE ENABLE změnit na TRUE.
CQ CW EXCHANGE – obsah bude vyslán jako kód protistanici, která volá na vaše CQ, předtím se vyšle automaticky i značka protistanice. Znak # je proměná pro číslo spojení
CQ CW EXCHANGE NAME KNOW – to stejné jako předchozí, ale je vyslán, je-li známo jméno operátora z databáze trmaster.dta.
QSL CW MESSAGE – obsah vysíláni, která se vyšle po ukončení spojení v módu CQ
QSO BEFORE CW MESSAGE – obsah zprávy, která se vyšle při duplicitním spojení
Pozn. pokud chcete pro sichr navázat duplicitní qso a zbytečně se  nezdržovat vysvětlováním jestli bylo či nebylo dupe qso, nastavte přes CTRL+J příkaz AUTO DUPE ENABLE CQ na FALSE.
QUICK QSL CW MESSAGE – zpráva, která se vyšle pro potvrzení spojení po stisknutí klávesy, kterou je nutno nadefinovat opět přes CTRL+J příkazem QUICK QSL KEY
REPEAT S&P CW EXCHANGE – tento obsah se vyšle při opakování vysílání kódu v módu S&P
S&P CW EXCHANGE – tento obsah se vyšle pouze poprvé při předávání kódu v módu S&P
Pozn. Jak vidíte na obrázku, poprvé (klávesa F2) je předáván  kód R^5NN^#  tzn. R jako roger a pak report 5NN a číslo spojení.

Vysvětlení dalších příkazů najdete v manuálu pro TRLog popřípadě na webu TR4W.

Základní (globální) příkazy se zapisují do souboru TR4W.INI, který najdeme v adresáři SETTINGS, příkazy k danému závodu se ukládají v souborech *.CFG.

Programování funkčních F kláves pro mód S&P klávesou E:

Command:
První dvě paměti pod klávesami F1 a F2 jsou pevně dány a nejdou měnit.
F1 : DE+Call - je vysláno DE a Vaše značka. Pokud chcete aby se vyslala při volání protistanice pouze značka změňte příkaz DE ENABLE na FALSE. To DE se jinak vyšle pouze při prvním volání.
F2 : S&P Exchage – vysílá se obsah pamětí  S&P CW EXCHANGE popřípadě REPEAT S&P CW EXCHANGE
F3F12 lze nastavit podle vaší libosti. Pokud se zdá, že pamětí je málo, lze nastavit další po stisknutí CTRL+F1F12 a dále ALT+F1F12, to myslím už bude dostačující pro každého Wink
Znak : (středník - pod F10) slouží pro sepnutí a klíčování přímo z klávesnice, pokud zvládáte psát dobře na PC a nemáte paralelně připojen klíč, je toto možnost jak telegrafovat on-line.

Programování funkčních F kláves pro mód CQ klávesou C:

Command:
F1 – tato paměť je pro naprogramování výzvy do závodu. Obsah této paměti se vyšle i při stisknutí klávesy ENTER, pokud jste v módu CQ a políčko pro značku je prázdné.
F2 / F12, CTRL+F1 / F12 a ALT+F1 / F12 lze programovat podle libosti.

Základní konfiguraci máme hotovou a tak vyzkoušíme co to umí:
Spustíme program a zkusíme pomocí F klávesy zavysílat. A ejhle, ono to nejen sepne trx a vysílá požadované znaky, ale ozývá se ze zabudovaného repráčku to samé. Tento jev je pro někoho (asi většinu) rušivý element a zrušíme ho změnou příkazu přes CTRL+J CW TONE na 0. Default je totiž nastaven tón na 700Hz, přepsáním na 0 a potvrzením už nebudeme rušeni. Pokud máme trx spojen s PC přes CAT není třeba se zabývat změnou pásma a módu provozu. Pokud ale potřebujeme změnit pásmo, takl pomocí ALT+B se pásma zvětšují a ALT+V zmenšují. Každým dalším dvouhmatem postupujem o jedno pásmo nahoru či dolů a tak nakonec skončíme tam, kde jsme začli. Přepínání módů se provádí přes ALT+M. Další funkce přes klávesu ALT či CTRL najdeme popsané v manuálu či v horní řadě programu.

Vyzkoušíme si nanečisto zapsat pár spojení v obouch módech (CQ a S&P), popřípadě uděláme změny v pamětech podle svého uvážení.

V podmínkách závodu je určeno, že se má vysílat pořadové číslo qso na tři znaky. Nyní se zamyslíme a vyberem způsob který by nám nejlépe vyhovoval. Default vysílá program číslo jako TT1, pokud chceme změnit na 001, OO1 či MM1 tak to lze změnit příkazem LEADING ZERO CHARACTER a po dvojkliku na příkaz se otevře okno a zapíšeme vlastní hodnotu 0, O či M. Záleží jen na vašem uvážení, nula je pro někoho moc dlouhá a T zas krátké. Hned příkazem pod ním LEADING ZEROS se nastavuje počet vyslaných číslic, např. 1 vyšle jen jednomístné číslo a né 001. Default je nastaven správně na tři pozice.

Před prvním spojením přepneme do požadovaného módu CQ či S&P. To je důležité pro vyslání správných kódů.
V tomto CUC závodě jsou dvě hlavní změny oproti CQ WPX závodu:
1) Pravidlo SPRINT QSY, tzn. po navázání spojení se musí stanice co dávala výzvu odladit a přenechat frekvenci protistanici. Abychom nemuseli zbytečně přepínat mód CQ a S&P ručně klávesou TAB a ESC je v programu TR4W připraven příkaz SPRINT QSY RULE. Default je nastaven na FALSE, změníme na TRUE, potvrdíme a hle co nastane: po zalogování spojení v módu S&P se automaticky přepne do režimu CQ a hned můžeme zapsat stanici co nás zavolá. Pro další přepnutí ale je nutné klávesou TAB změnit mód. Mě osobně se to líbí a zrychluje provoz a nemusím se zabývat změnou a mačkat klávesu navíc.
2) Dvě etapy po 15minutách. První etapa nám skončila a nyní nastává dilema jak program donutit, aby zrušil seznam už udělaných značek. Pokud by jsme pokračovali beze změn, tak by nám v módu S&P program nedovolil už stanici udělanou v první etapě zavolat, natož udělat, objevilo by se dupe a značka by se automaticky smazala. Jde to ošálit či přinut TR4W několika způsoby. Přepnout pomocí ALT+B na jiné pásmo, ale pokud máte zařízení spojené s trxem, nastává problém – odpojit od CAT. Ale proč to dělat, když to jde nastavit  v TR4W pomocí příkazu MINITOUR DURATION=15. Tento příkaz byl původně do programu přidán do hodinového závodu MINITEST, který pořádají kolegové z UA a koná se každou středu večer. Tam jsou etapy po 10 minutách a ti nejlepší v něm dosahují i 150 qso. Proč tedy tento příkaz nepoužít i v CUC závodě. Zde je v problém v tom, že přes CTRL+J tento příkaz nezměníte, je vysvícen šedivě. A tak pomůže jedině přímá editace souboru .cfg. Program ukončíme a najdeme v Průzkumníku či Total Commanderu požadovaný soubor, zde CQ-WPX-CW.CFG, který se nachází ve složce (adresáři) 2010 CQ-WPX-CW OK1XYZ. Tento soubor lze editovat Notepadem či přes klávesu F4 v Total Commanderu. Otevřený soubor obsahuje mimo jiné asi toto:

;Created by TR4W v.4.229 [CZE]
MY CALL=OK1FHI
CATEGORY-BAND=ALL
CATEGORY-MODE=CW
CATEGORY-OPERATOR=SINGLE-OP
CATEGORY-POWER=HIGH
CONTEST=CQ-WPX-CW
také tam budou už i zadané hodnoty pamětí  atd.
Na nový řádek zapíšeme:
MINITOUR DURATION=15 tzn. etapa bude dlouhá 15minut.
Upozorňuji, že každý příkaz musí obsahovat = jinak nebude funkční. Soubor zavřeme a znovu spustíme TR4W, co se změní ?

V pravém dolním rohu se objeví černožluté okénko ukazující odpočet dané etapy  graficky a vedle také numericky. Nyní již můžeme bez obav vysílat na stejném pásmu po celý závod. Program automaticky po skončení etapy vymaže “dupelist”. Akorát je nutné si přesně na vteřinu seřídit hodiny v PC, buď ručně nebo z programu přes příkaz Nástroje/ Synchronizuj čas PC, v tomto případě je ale nutné být připojen k internetu, alespoň po dobu synchronizace.

Po dobu závodu může nastat situace, kdy po zalogování spojení Enterem si protistanice vyžádá znovu vaše číslo spojení. Pokud nyní stisknete F klávesu(zde F3) s naprogramovaným číslem, narazíte na menší zradu. TR4W vyšle už číslo o jedno větší, co teď ? Pokud máte po ruce pastičku, zahrajete ručně, pokud ne je problém. Zde přichází na řadu příkaz AUTO QSO NUMBER DECREMENT, který změníme na TRUE. Aktivaci tohoto příkazu poznáme podle * v okénku s pořadovým číslem (na horním obrázku je *28). Pokud bude okno pro značku prázdné, klávesou F3 vyšleme číslo spojení, které bylo naposled zalogované. V úplně prázdném logu vyzkoušejte, bude vysláno číslo 000 Smile

Po skončení závodu bude třeba deník ze závodu exportovat a poslat. Funkci export najdeme pod příkazem Soubor/ Export a dále je na výběr formát ADIF (vhodný pro import do vašeho hlavního staničního deníku), Cabrillo, EDI (ten je pro VKV závody, sic TR4W umí i VKV závody, výstup EDI není zrovna ideální, vyzkoušejte…), formát podle starého TR Logu s příponou .dat. Seznam Initial exchanges nás nyní nezajímá. Vybereme Cabrillo, údaje vypíšeme a klikem na Vytvoř se otevře požadovaný deník. Tento deník najdeme opět ve svém PC pomocí Průzkumníku či TC, nebo také pomocí Soubor/Otevři adresář deníku:

Soubor OK1XYZ.CBR přejmenujeme na OK1XYZ_CUCXX.CBR, kde XX je číslo daného kola závodu a pošleme e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Před dalším kolem je dobré adresář až na soubor .CFG promazat, tzn. soubory s příponou .TRW, .RST apod dát pryč, nejsou potřeba.

Poznámka: v nové verzi 4.244[CZE] má Cabrillo deník příponu.LOG (OK1XYZ.LOG), pro vyhodnocovatele je ale jedno, jaký má poslaný deník příponu.

Češtinu do TR4W vytvořil Slávek, OK1HX.

Užitečné odkazy:
http://www.cuctest.cz/ - web Cimrmanova Utajeného Contestu
http://www.tr4w.com/ - domovský web programu TR4W
http://www.trlog.com/manual.shtml - manuál DOS verze TR Logu od N6TR
http://www.tr4w.com/wiki/index.html - Ruskojazyčná "wikipedia" pro TR4W
http://home.tiscali.cz/ok1ayy/text.htm / - škola N6TR na webu Jardy, OK1AYY
http://599.cz/view.php?cisloclanku=2009031601 – konfigurace pro A160 na webu Jardy, OK1HDU
http://www.ok1fhi.cz/tr4w-software.html - stručná helpka OK1FHI pro národní závody OK/OM v TR4W

Na závěr přikládám výpis mého konfiguračního souboru pro CUC závod:

MY CALL=OK1FHI
CONTEST=CQ-WPX-CW
CONTEST NAME=CIMRMAN´S COFFEE CUP CONTEST
QSO POINT METHOD=ONE POINT PER QSO

CALLSIGN UPDATE ENABLE=TRUE
DE ENABLE=FALSE
PREFIX MULTIPLIER=NONE
MINITOUR DURATION=15
DUPE SHEET AUTO RESET=TRUE

[Commands]
SPRINT QSY RULE=TRUE
LEADING ZEROS=3
BAND=80

[Messages]
CALL OK NOW CW
MESSAGE=@^OK
CQ CW EXCHANGE=^5NN^#
CQ CW EXCHANGE NAME KNOWN=^5NN^#
QSO BEFORE CW MESSAGE=
QSL CW MESSAGE=TU
S&P CW EXCHANGE=R^5NN^#
REPEAT S&P CW EXCHANGE=^5NN^#
CQ CW MEMORY F1=CUC^\^\^K
CQ CW MEMORY F1 CAPTION=F1=CUC OK1FHI OK1FHI K
CQ CW MEMORY F2=CUC^\^<06><06><06>TEST<13><13><13>
CQ CW MEMORY F2 CAPTION=F2=TEST OK1FHI CUC
CQ CW MEMORY F3=^#
CQ CW MEMORY F3 CAPTION=F3=NR. QSO
CQ CW MEMORY F4=NR^?
CQ CW MEMORY F4 CAPTION=F4=NR ?
CQ CW MEMORY F5=\
CQ CW MEMORY F5 CAPTION=F5=OK1FHI
CQ CW MEMORY F6=TU^\^<06><06><06>CUC<13><13><13>
CQ CW MEMORY F6 CAPTION=F6=TU OK1FHI CUC
CQ CW MEMORY F7=77
CQ CW MEMORY F7 CAPTION=
CQ CW MEMORY F8=AGN
CQ CW MEMORY F8 CAPTION=F8=AGN
CQ CW MEMORY F9=?
CQ CW MEMORY F9 CAPTION=F9=?
CQ CW MEMORY F10=:
CQ CW MEMORY F10 CAPTION=F10=KEY Z KLAVESNICE
EX CW MEMORY F3=^#
EX CW MEMORY F3 CAPTION=F3=NR.QSO
EX CW MEMORY F4=NR^?
EX CW MEMORY F4 CAPTION=F4=NR ?
EX CW MEMORY F5=\
EX CW MEMORY F5 CAPTION=F5=OK1FHI
EX CW MEMORY F6=TU^\^<06><06><06>CUC<13><13><13>
EX CW MEMORY F6 CAPTION=F6=TU OK1FHI
EX CW MEMORY F7=77
EX CW MEMORY F7 CAPTION=
EX CW MEMORY F8=AGN
EX CW MEMORY F8 CAPTION=F8=AGN
EX CW MEMORY F9=?
EX CW MEMORY F9 CAPTION=F9=?
EX CW MEMORY F10=:
EX CW MEMORY F10 CAPTION=F10=KEY Z KLAVESNICE

Všechny moudrosti jsou z mé hlavy a materiálů nalezených na internetu.